Polikistik Over Sendromu

Kasım 6, 2020 Yazar YavuZ Kapalı

Polikistik Over Sendromu
En iyi tedavi: Zayıflama
Polikistik over sendromu, olasılıkla menopoz öncesi kadınlardaki en sık endokrin bozukluktur ve yer yüzünde prevalansı % 6- 7 kadar bildirilmektedir.
Polikistik over sendromu, primer olarak bir erkeklik hormonu (androjen) fazlalığı hastalığı olmasına rağmen, tutulan kadınlar sıklıkla abdominal yağlanma (göbek) ve insülin direnci göstermektedir,
Bu Polikistik over sendromu ile metabolik bozukluklar ve artmış kardiyovasküler risk arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
Abdominal şişmanlık ( Elma tipi şişmanlık) ve bunu kompanse etmeye çalışan hiperinsülinizm, insülin direnci nedeniyle gelişir ve hiperandrojenemiye( erkeklik hormon artışına) katkıda bulunur.
Cerrahi yöntemler ile devamlı ve belirgin ağırlık kaybından sonra Polikistik over sendromunun iyileşmesi ciddi şişman kadınlarda bunun ilk adım tedavi girişimi haline getirmiştir.
Bir kaç ay içinde gebeliğin sağlanamadığı daha hafif derecede obez olan ve gebelik isteyen hastalarda kısa süreli bir metformin tedavisinden sonra klasik ovülasyon indüksiyonu ve/ veya yardımcı üreme teknikleri uygun bir yaklaşımdır.
Gebelik arzusu acil bir sorun değilse, nötral veya anti- androjenik progestin içeren üçüncü nesil bir oral kontraseptif, etkinlik, mükemmel tahammül ve tüm metabolik eminlik ile seçilmiş ilaçtır.
Şişmanlık, abdominal obezite, insülin direnci ve hiperandrojenizme yönelik tedaviler tek başına veya kombine olarak, böyle vakaların büyük bir kısmında kardiyovasküler risk ve birlikteki metabolik bozuklukları düzeltirken hiperandrojenizmin bulgu ve yakınmalarını da iyileştirmede etkilidir.
Kaynak: Escobar Morreale HF: Polycystic ovary syndrome. Treatment strategies and management. Expert Opin Pharmacor 2008; 9: 2995- 3008