Kolon Polipleri

Kasım 10, 2020 Yazar YavuZ Kapalı

Kolon Polipleri
Polip nedir?
Barsak lümenin yüzeyini örten tabakanın (Mukoza) anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı (Lümen) içine doğru büyüyen kabartılardır. En sıklıkla kolonda (kalın barsakta) görülürler. Tek veya birden fazla, saplı veya sapsız olabilirler. Genelde %1-10 arasında görülürken 70 yaşın üzerinde %40 görülürler.
Polip ne gibi şikayetler yapabilir?
Polipler genellikle şikayet yapmazlar. Fakat ülsere olup kanayabilirler. Eğer rektum dediğimiz kalın barsağın son kısmında yer alırlarsa dışkılama esnasında zorluk ve ağrı yapabilirler (tenezm).
Çok büyürlerse barsak tıkanıklığına da neden olurlar. Uzun süreli gizli kanama yaparlarsa demir eksikliğine sebep olabilirler.
Polipler kaç tipe ayrılır?
Kolondaki polipler:
a) Neoplastik(kansere dönebilen)( Adenomlar gibi)
b) Non-neoplastik (kansere dönüşmeyen)( İnflamatuvar polip gibi)
olarak başlıca ikiye ayrılabilir. Bunların da birçok alt tipleri vardır.
Neoplastik olanlar üçe ayrılır:
1. Tubuler adenom
2. Tubulo-villöz adenom
3. Villöz adenom
Yukarıdan aşağıya doğru indikçe kanserleşme oranları artar. Yani en çok villöz adenomda kanserleşme riski vardır
Adenom –Kanser ilişkisi?
1.Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu aslında iyi huylu görünen adenomlardan gelişir. Her 100-200 adenomdan biri kanserleşir.
2. Bunlar çoğunlukla yüksek dereceli displazilerden gelişir. Yani öncelikle hücrelerin şekli değişir. Sonda kanserleşme başlar. Birden kanser ortaya çıkmaz. Yıllar içinde oluşur.
3. Bir cm den büyük adenom varsa ve villöz komponenti ne kadar fazla ise o kadar kanserleşme riski vardır
4. Üç veya daha fazla adenom aynı bölgede varsa risk artar

Ne zaman polipten şüphe edilmelidir?
1. Çoğu kez tesadüfen görülür, kolon grafisi veya kolonoskopi esnasında
2. Makattan kanama
3. Bazen uzun saplı olanlar anüsten çıkabilir
4. Uzun süreli ishal, kilo kaybı ve elektrolit bozukluklarında
5. Geçmeyen karın ağrıları veya zaman zaman bastıran karın ağrıları(invaginasyona bağlı)
6. Kansızlık (Anemi)
Tanı nasıl konur?
Tanıda altın standart Kolonoskopidir.
Tedavi nasıl yapılır?
Kolonsokopide polip özel aletler yardımı ile çıkarılır ve tipini ayırt etmek üzere patolojiye gönderilir. Bazen yaygın poliplerde veya kanser başlamışsa cerrahi tedavi yapılır.
Polip çıkarılınca takip nasıl yapılır?
Belirli aralıklarla kolonoskopi ile takip yapılır. İyi huylu poliplerde 3-5 yılda bir yapılırken şüphe olması durumunda 3-6 ay-1 yıl ara ile yapılmaktadır.